دانلود آهنگ فوق العاده 2Pac به نام Changes

آهنگ معروف خدای رپ توپاک

دانلود آهنگ فوق العاده 2Pac به نام Changes

2Pac New Song Changes

این آهنگ رو با بهترین کیفیت [Flac] و همچنین کیفیت 320Kb , 128Kb دانلود کنید

آهنگ فوق العاده زیبای « Changes» از 2Pac

 آهنگ معروف خدای رپ توپاک

جهت دانلود آهنگ Changes با صدای 2Pac به ادامه مطلب مراجعه کنید …

متن آهنگ Changes از 2Pac

♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬

I see no changes, wake up in the morning and I ask myself
من هیچ تغییری نمیبینم وقتی صبح بیدار میشم و از خودم میپرسم
Is life worth living, should I blast myself?
آیا زندگی ارزش اینو داره که من خودمو بخاطرش داغون کنم؟
I’m tired of bein’ poor and even worse I’m black
من خستم از اینکه بدبختم و حتی بدتر سیاهم هستم
My stomach hurts, so I’m lookin’ for a purse to snatch
معده ام زخمی شده و دارم دنبال یه کیف پول میگردم تا بقاپمش
Cops give a damn about a negro
پلیس ها به سیاه پوست ها اهمیت میدن
Pull the trigger, kill a nigga, he’s a hero
ماشه رو میکشن یه کاکا سایه رو که یه قهرمان هستش رو میکشن
Give the crack to the kids who the hell cares
کرک رو میدن به بچه ها کسایی که دوس دارن
One less hungry mouth on the welfare
گرسنه تر از دهان تو رفاه
First ship ’em dope and let ’em deal the brothers
اول هدایتش میکنن برای مواد مخدر بعد میذارن تا با برادرا معامله کنن
Give ’em guns, step back, watch ’em kill each other
بهشون تفنگ میدن و عقب میکشن ومیذارن همدیگه رو بکشن
It’s time to fight back that’s what Huey said
وقتشه که جنگ رو به عقب بکشیم این چیزیه که هوی گفت
Two shots in the dark, now Huey’s dead
صدای دو گلوله تو تاریکی حالا هوی مرد
I got love for my brother but we can never go nowhere
من برای برادرم عشق فراهم کردم اما حالا ما نمیتونیم هیجا بریم
Unless we share with each other
مگر اینکه ما باهم دیگه تسهیم کنیم
We gotta start makin’ changes
ما باید تغییر دادنو شروع کنیم
Learn to see me as a brother instead of two distant strangers
یاد بگیر تا منو مثل یه برادر ببینی بجای اینکه از فاصله دو متری مثل غریبه ها باشی
And that’s how it’s supposed to be
این باید همینطوری بشه
How can the devil take a brother, if he’s close to me?
چطور میتونه شیطان به برادر رو بگیره اگه نزدیک من باشه؟
I’d love to go back to when we played as kids
من عاشق اینم که برگردم بزمانی که مثل بچه ها بازی میکردیم
But things changed, that’s the way it is
اما چیزها تغییر کردن و این همینجوریه که هستش
Come on, come on, that’s just the way it is
زود باش زود باش، این همینجوریه که هستش
Things will never be the same, that’s just the way it is
چیزها هیچ وقت یه جور نخواهند بود، این همینجوریه که هستش
Aww, yeah
آووو…آره
Come on, come on, that’s just the way it is
زود باش زود باش، این همینجوریه که هستش
Things will never be the same, that’s just the way it is
چیزها هیچ وقت یه جور نخواهند بود، این همینجوریه که هستش
Aww, yeah
آووو…آره

دانلود + پخش آنلاین  دانلود آهنگ زیبای Juice WRLD به نام Empty

دانلود آهنگ فوق العاده 2Pac به نام Changes

I see no changes, all I see is racist faces
من هیچ تغییری نمیبینم تمام چیزی که میبینم صورت های نژاد پرست هستش
Misplaced hate makes disgrace to races
تنفر ننگ نابجای نژاد هاست
We under, I wonder what it takes to make this
ما تحت تسلطیم من متعجبم چه چیزی موجب این طور چیزی میشه کنه
One better place, let’s erase the wasted
یه جای بهتر بریم تا بیهوده بودن رو از بین ببریم
Take the evil out the people they’ll be acting right
شیطان رو از مردم بیرون بکش اون به درستی رفتار خواهند کرد
‘Cause mo’ black and white is smokin’ crack tonight
و زمانی که ما مایوس هستیم
And only time we chill is when we kill each other
موقعی هستش که همدیگه رو میکشیم
It takes skill to be real, time to heal each other
این به مهارت احتیاج داره تا واقعی باشی وقتشه که با هم دیگه خوب باشیم
And although it seems heaven sent
و اگرچه بهشت بنظر میرسه که فرستاده شده
We ain’t ready, to see a black President
ما اماده نیستیم که یه ریییس جمهور سیاه رو ببینیم
It ain’t a secret don’t conceal the fact
این یه راز نخواهد بود اگه واقعیت رو پنهان کنیم
The penitentiary’s packed, and it’s filled with blacks
باز داشتگاه بسته بندی شده و با آدمای سیاه پر شده
But some things will never change
اما بعضی چیزها هیچ وقت عوض نمیشن
Try to show another way but you stayin’ in the dope game
سعی میکنی از یه راه دیگه نشونش بدی اما تو داری تو بازی مواد مخدر میاستی
Now tell me, what’s a mother to do?
حالا بمن بگو یه مادر چیکار کنه
Bein’ real don’t appeal to the brother in you
حقیق بین باشه و به برادرت در تو التماس نکنه
You gotta operate the easy way
تو باید یه راه آسون رو دایر کنی
I made a G today, but you made it in a sleazy way
من راه یه گانگستر رو انتخاب کردم اما تو یه راه شل رو انتخاب کردی
Sellin’ crack to the kid, I gotta get paid
فروختن کرک به بچه ها “من باید پول بدم
Well hey, well, that’s the way it is
خوب این راهییه که هستش
Come on, come on, that’s just the way it is
زود باش زود باش، این همینجوریه که هستش
Things will never be the same, that’s just the way it is
چیزها هیچ وقت یه جور نخواهند بود، این همینجوریه که هستش
Aww, yeah
آووو…آره
Come on, come on, that’s just the way it is
زود باش زود باش، این همینجوریه که هستش
Things will never be the same, that’s just the way it is
چیزها هیچ وقت یه جور نخواهند بود، این همینجوریه که هستش
Aww, yeah
آووو…آره
We gotta make a change
ما باید یه تغییراتی انجام بدیم
It’s time for us as a people to start makin’ some changes
این زمان برای ما مردم هستش تا یه تغییراتی انجام بدیم
Let’s change the way we eat, let’s change the way we live
بیا طرز غذا خوردنمون رو عوض کنیم بیا راه زندگی کردنمون رو عوض کنیم
And let’s change the way we treat each other
و بیا طرز رفتار کردن با یکدیگه رو عوض کنیم
You see, the old way wasn’t working so it’s on us to do
تو دیدی که راه قدیمی کار نمیکنه بنابراین این بر ماست که انجامش بدیم
What we gotta do, to survivem
ما باید چکار کنیم تا زنده بمونیم
And still I see no changes, can’t a brother get a little peace?
و من هنوز هیچ تغیییری نمیبینم یه اذیت کننده نمیتونه یه کم صلح ایجاد کنه
There’s war in the streets and war in the Middle East
جنگ تو خیابون ها وجود داره و جنگ تو خاورمیانه
Instead of war on poverty, they got a war on drugs
در عوض جنگ تو فقیری اونا یه جنگ دیگه رو مواد مخدر دارن
So the police can bother me
بنابراین پلیس میتونه منو اذیت کنه
And I ain’t never did a crime, I ain’t have to do
و من هیچوقت یه جرم انجام ندادم و من نباید این کار رو بکنم
But now, I’m back with the facts givin’ ’em back to you
اما حالا من یه سیاهم که حقیقت ها رو به شما برگردوندم
Don’t let ’em jack you up, back you up
نذار اونا خرت کنن
Crack you up and pimps smack you up
متلاشیت کنن و محکم بزننت
You gotta learn to hold ya own
تو باید یاد بگیری تا خودت رو نگه داری
They get jealous when they see ya, with ya mobile phone
اونا حسود میشن وقتی تو رو با یه موبایل میبیننت
But tell the cops, they can’t touch this
اما به پلیس ها بگو اونا نمیتونن اینو لمس کنن
I don’t trust this, when they try to rush I bust this
من به این اعتماد نمیکنم وقتی اونا دارن سعی میکنن شدید من بشکونمش
That’s the sound of my tool, you say it ain’t cool?
اون صدای ابزار منه تو گفتی که جذاب نیستش؟
My mama didn’t raise no fool
مادرم هیچ احمقی رو بزرگ نکرده
And as long as I stay black, I gotta stay strapped
و تا زمانی که من سیاه میمونم من باید بگم با شلاق بمون
And I never get to lay back
من هیچ وقت آسون نیستم
‘Cause I always got to worry ’bout the pay backs
بخاطر اینکه من باید نگران در مورد پرداخن کنندگان باشم
Some buck that I roughed up way back
بعضی از جفت انداختنا که من خشن انجام دادمش
Comin’ back after all these years
بر میگردم به عقب بعده نمام این سال ها
Rat-a-tat, tat, tat, tat, that’s the way it is
و این راهییه که هستش
That’s just the way it is
این همینجوریه که هستش
Things will never be the same, that’s just the way it is
چیزها هیچ وقت یه جور نخواهند بود، این همینجوریه که هستش
Aww, yeah
آووو…آره
That’s just the way it is
این همینجوریه که هستش
Things will never be the same, that’s just the way it is
چیز ها هیچ وقت یه جور نخواهند بود، این همینجوریه که هستش
Aww, yeah
آووو…آره
Some things will never change
اما بعضی چیزها هیچ وقت عوض نمیشن

دانلود + پخش آنلاین  دانلود فول آلبوم 2pac

♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬

امتیاز شما به این آهنگ (سمت چپ پنج ستاره)

میانگین امتیاز : 4 / 5. تعداد آرا : 4

اولین نفری باشید که به این آهنگ امتیاز می دهید.

نظرات کاربران 👇

0 نظر
نظر شما پس از تایید مدیر درج خواهد شد

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !
دانلود آهنگ و موزیک ویدئو از تلگرام
کلیک کن!