ترجمه فارسی و دانلود آهنگ شنیدنی Nf به نام When I Grow Up

دانلود آهنگ شنیدنی Nf به نام When I Grow Up

آهنگ معروف وقتی که بزرگ شدم از ان اف

دانلود آهنگ شنیدنی Nf به نام When I Grow Up

Nf New Song When I Grow Up

این آهنگ رو با بهترین کیفیت [Flac] و همچنین کیفیت 320Kb , 128Kb دانلود کنید

آهنگ فوق العاده زیبای «When I Grow Up» از Nf

دانلود آهنگ شنیدنی Nf به نام When I Grow Up

جهت دانلود آهنگ When I Grow Up با صدای Nf به ادامه مطلب مراجعه کنید …

متن آهنگ When I Grow Up از Nf

♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬

Yeah, when I grow up, you know what I wanna be?
آره، وقتی بزرگ شدم، میدونی میخوام چیکاره شم؟
Take a seat, let me tell you my ridiculous dreams
بیا بشین، بذار بهت رویاهای مسخرمو بگم
I wanna rap—yeah, I know it’s hard to believe
میخوام رپ کنم—آره، میدونم باورش سخته
And I can tell you’re already thinkin’ I will never succeed
و میتونم بگم که فکر میکنی که من هرگز موفق نمیشم
But I’m okay with it, I admit the lyrics are weak
اما من باهاش مشکلی ندارم، اعتراف میکنم که متن آهنگا ضعیفاند
I’ve been workin’ on ’em, I’ll be good eventually
من داشتم روشون کار میکردم، بالخره کارم خوب میشه
I understand you gotta crawl before you get to your feet
میفهمم که قبل ازینکه روی پای خودت بایستی باید چهار دستوپا راه بری
But I been running for a while, they ain’t ready for me *Ahh*
اما من یه مدت در حال دویدن بودم، اونا آماده رسیدنم نیستند
I know this prolly isn’t really realistic
میدونم که احتماال این واقع بینانه نیست
And honestly, I might not ever make a difference
و حقیقتش، ممکنه من هیچوقت تفاوتی ایجاد نکنم
But that don’t make a difference, I’ma have to risk it
اما این چیزی رو عوض نمیکنه، من باید ریسک کنم
I’ve been crunchin’ numbers, you ain’t gotta be a mathematician
من خیلی با اعداد و ارقام سر و کله زدم، تو الزم نیست زیاد دقیق باشی
To see the odds ain’t rootin’ for me
تا ببینی شرایط سخت واسهی من ریشه نمیکنه *همیشه نمیمونه*
I can’t lie though, that’s kinda how I like it to be
گرچه نمیتونم دروغ بگم، خودم دوست دارم اینجوری باشه
The underdog, yeah, you prolly think you know what I mean
آدم تو سریخور، آره، احتماالً میدونی از چی حرف میزنم
But what I’m saying is—they ever push me, I’m gonna swing, yeah
ولی چیزی که من میگم اینه که—اگه اوتا منو تحت فشار بذارن من بیشتر تالش میکنم، آره
I could go to college, get in debt like everybody else
میتونستم برم به کالج، زیر بار بدهی برم مثل همه
Graduate and prolly get a job that doesn’t pay the bills
فارغ التحصیل بشم و یک احتماالً یه شغل پیدا کنم که باهاش نتونم قبضهامو بپردازم
That don’t make a lot of sense to me, forget the Happy Meals
این زیاد بنظر من منطقی نیست، هپی میل رو بیخیال شو
I don’t like the dollar menu, I would rather make a meal
من از منوی چیزای پولکی خوشم نمیاد، ترجیح میدم خودم غذا درست کنم
Huh? Make a mil’? Nah, I said make a meal
چی ؟ یک ملیون پول در بیارم ؟ نه گفتم غذا درست کنم
Home-cookin’, get the grill
غذای خونگی، کباب پز رو بیار
How you want it? Pretty well?
تو چجوری دوست داری؟ اینجوری خوبه؟
Everything I see is overdone to me, I’m not Adele
هرچیزی که میبینم بیش از حد پخته شده *روش کار شده*، من “ادل” نیستم
But I’ma get a record deal and say hello to Mass Appeal
اما من قرارداد میبندم و به لیبل سالم میکنم
When I grow up, I just want to pay my bills
وقتی که بزرگ شدم، فقط میخوام بدهیهامو بپردازم
Rappin’ about the way I feel *Oh, yeah*
راجع به احساسی که دارم رپ کنم *اوه، آره*
I just want to make a couple mil’
فقط میخام چند میلیون پول در بیارم
Leave it to the fam and in the will *Oh, yeah*
بذارمش برای خانواده و هدفم *اوه، آره*
I just want to sign a record deal
من فقط میخوام یه قرارداد ضبط امضا کنم
Maybe buy a house up in the hills *Oh, yeah*
شاید یه خونه روی تپهها بخرم *اوه آره*
Might not be the best in my field, but I guarantee that I’ma die real
شاید توی رشتهی خودم بهترین نباشم، ولی ضمانت میکنم یه آدم اصیل از دنیا برم
When I grow up
وقتی که بزرگ شدم
Yeah, ayy
آره، ای
When I grow up
وقتی که بزرگ شدم
Yeah, yeah, ayy!
!آره، آره، ای
I’ma make ’em notice me, rhymin’ like it’s poetry
کاری میکنم متوجه حضور من بشن، مثل شعر قافیه هارو میچینم
Everything I oversee, I just like to overthink
همه چیزو تحت نظر دارم، خوشم میاد بیش از حد فکر کنم
Mockin’ me, you pay the fee
منو مسخره میکنی، تو دستمزد پرداخت میکنی
No return and no receipts
نه راه برگشتی هست نه رسیدی بهت میدن
Those of you that don’t believe—quiet, you don’t know a thing
اونایی که از بین شما باور ندارند—ساکت، شماها هیچی نمیدونید
Quiet when I’m tryna to sing
ساکت وقتی که سعی میکنم بخونم
Quiet when I’m making beats
ساکت وقتی دارم بیت درست میکنم
Quiet when I’m tryna to think!
ساکت وقتی که سعی دارم فکر کنم
Sorry, I don’t mean to scream
ببخشید، نمیخواستم داد بزنم
I just feel like no one really gets me and it’s sad to see
فقط احساس میکنم هیچکس واقعاً منو درک نمیکنه و دیدنش ناراحت کننده است
‘Cause someday I’ma grow up and show all of you it’s meant to be *Yeah*
چون یه روز من بزرگ میشم و به همتون نشون میدم که قرار بوده اینجوری باشه *آره*
Anybody wanna hear me rap? “No”
کسی میخواد رپ کردن منو بشنوه؟ “نه
C’mon, let me play a couple tracks, “No”
“بیخیال، بذارید چنتا از آهنگامو پخش کنم، “نه
C’mon, I can spit it really fast, “No”
بیخیال، میتونم واقعاً سریع رپ کنم، “نه
You think I should throw this in the trash? “No”
فکر میکنید باید اینو بندازم تو آشغاال؟ “نه
Tricked ya—haters, go away before I hit ya
گولتون زدم—هیترا، قبل ازینکه بهتون ضربه بزنم دور شید
I am not a beggar or a kiss-up
من یه گدا یا پاچهخوار نیستم
You don’t understand? Well, I forgive ya
شما نمیفهمید؟ خب، من میبخشمتون
I am not a quitter
من یه آدم بیپشتکار نیستم
You ain’t really think that, did ya?
ما واقعاً همچین فکری نکردید، مگه نه؟
Maybe someday I could even be up on the radio
شاید حتی یه روز بتونم وارد رادیو بشم
Have a tour bus and maybe even play a couple shows
یه اتوبوس تور داشته باشم و شاید حتی چند جا اجرا کنم
Everybody in the crowd singing every word I wrote
همهی جمعیت تک تک کلمههایی که من نوشتم بخونند
Tellin’ me that I am not the only one that feels alone
بهم بگن که من تنها کسی نیستم که احساس تنهایی میکنه
Huh? You feel alone?
هاه؟ تو احساس تنهایی میکنی؟
Yeah, I kinda feel alone
آره، یجورایی احساس تنهایی میکنم
Wonder if that feelin’ ever goes away when you get old
موندم که اصال این احساس وقتی بزرگ شدی از بین میره
Will I ever make it as an artist? I don’t really know
آیا ممکنه بتونم به عنوان یه هنرمند موفق بشم؟ راستش نمیدونم
Might not make a lot of dough
شاید پول زیادی بدست نیارم
I’ma have to try it though
ولی باید سعیمو بکنم
When I grow up
وقتی که بزرگ شدم
I just wanna pay my bills
فقط میخوام بدهیهامو بپردازم
Rappin’ about the way I feel *Oh, yeah*
راجع به احساسی که دارم رپ کنم *اوه، آره*
I just wanna make a couple mil’
من فقط میخام چند میلیون پول دربیارم
Leave it to the fam in the will *Oh, yeah*
بذارمش واسهی خانواده و هدفم، اوه، آره
*Yeah, yeah, yeah, yeah*
*آره، آره، آره، آره*
I just wanna sign a record deal
فقط میخوام یه قرارداد ضبط امضا کنم
Maybe buy a house up in the hills *Okay, oh, yeah*
شاید یه روی تپه ها خونه بخرم *خیلی خب، اوه، آره*
Might not be the best in my field *Ayy, ayy*
شاید توی رشتهی خودم بهترین نباشم *ای، ای*
But I guarantee that I’ma die real
ولی ضمانت میکنم یه آدم اصیل از دنیا برم
When I grow up
وقتی که بزرگ شدم
I just wanna pay my bills *Woo*
فقط میخوام بدهیهامو بپردازم *وو*
Rappin’ about the way I feel *Oh, yeah*
راجع به احساسی که دارم رپ کنم *اوه، آره*
*Yeah, the way I feel*
*آره، احساسی که دارم*
Yeah, I just wanna make a couple mil’ *Ayy*
آره، فقط میخوام چند میلیون پول در بیارم *ای*
Leave it to the fam in the will *Oh, yeah*
*بذارمش واسهی خانواده و هدفم، اوه، آره
I just wanna sign a record deal *Woo*
فقط میخوام یه قرارداد ضبط امضا کنم
Maybe buy a house up in the hills *Oh, yeah*
شاید یه خونه روی تپهها بخرم *اوه، آره*
*A house up in the hills*
*یه خونه روی تپهها*
Yeah, I might not be the best in my field
آره، شاید توی رشتهی خودم بهترین نباشم
But I guarantee that I’ma die real
ولی تضمین میکنم که یه آدم اصیل از دنیا برم
When I grow up
وقتی که بزرگ شدم

♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬

دانلود آهنگ جدید NF به نام Remember

به این آهنگ چه امتیازی میدهید؟

میانگین امتیاز : 4.4 / 5. تعداد آرا : 63

اولین نفری باشید که به این آهنگ امتیاز می دهید.

نظرات کاربران 👇 ( ❌پیام های حاوی الفاظ رکیک و توهین آمیز تایید نخواهد شد❌ )

0 نظر
نظر شما پس از تایید مدیر درج خواهد شد

هنوز نظری ثبت نشده است ، اولین نفری باشید که نظر میدهید !