دانلود آهنگ شنیدنی Eminem به نام Soldier (Izzamuzzic Remix)

دانلود آهنگ شنیدنی Eminem به نام Soldier (Izzamuzzic Remix)

آهنگ معروف سرباز از امینم

دانلود آهنگ شنیدنی Eminem به نام Soldier (Izzamuzzic Remix)

Eminem New Song Soldier (Izzamuzzic Remix) Remix

این آهنگ رو با بهترین کیفیت [Flac] و همچنین کیفیت 320Kb , 128Kb دانلود کنید

آهنگ فوق العاده زیبای « Soldier (Izzamuzzic Remix) » از Eminem

آهنگ معروف سرباز از امینم

جهت دانلود آهنگ Soldier (Izzamuzzic Remix) با صدای Eminem به ادامه مطلب مراجعه کنید …

متن آهنگ Soldier (Izzamuzzic Remix) از Eminem

♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬

I’m a soldier
من یه سربازم
These shoulders hold up so much
این شونهها خیلی تحمل کردن
They won’t budge, I’ll never fall or fold up
تکون نمیخورن، هیچوقت سقوط نمیکنم و جمع نمیشم
I’m a soldier
من یه سربازم
Even if my collar bones crush or crumble
حتی اگه ترقوههام بشکنن و خورد بشن
I will never slip or stumble
هیچوقت لیز نمیخورم و نمیافتم
I’m a soldier
من یه سربازم
These shoulders hold up so much
این شونهها خیلی تحمل کردن
They won’t budge, I’ll never fall or fold up
تکون نمیخورن، هیچوقت سقوط نمیکنم و جمع نمیشم
I’m a soldier
من یه سربازم
Even if my collar bones crush or crumble
حتی اگه ترقوههام بشکنن و خورد بشن
I will never slip or stumble
هیچوقت لیز نمیخورم و نمیافتم
Never was a thug, just infatuated with guns
هیچوقت اراذل نبودم، فقط شیفته اسلحه ها بودم
Never was a gangster, ’til I graduated to one
هیچوقت گنگستر نبودم، تا اینکه شدم
And got the rep of a villain, for weapon concealin’
یه رپر بد، برای مخفی کردن اسلحه
Took the image of a thug kept shit appealin’
تصویر یه اراذل جذابو نگه داشتم
Willin’ to stick out my neck for respect if it meant life or death
گردنمو برای احترام میدم حتی اگه سر مرگو زندگی باشه
Never lived to regret what I said
هیچوقت از چیزی که گفتم پشیمون نشدم
When you’re me, people just wanna see if its true
وقتی من باشی، مردم فقط میخوان ببینن درسته یا نه
If it’s you, what you say in your raps is what you do
اگه تو باشی، چیزی که تو رپت میگی چیزیه که هستی
So they feel, it’s part of ya obligation to fulfill
پس اونا احساس میکنن، این بخشی از وظیفت بر ای انجام دادنه
When they see you on the streets face to face, are you for real?
وقتی تو خیابون رودر رو میبیننت میگن که واقعی هستی تو؟
In confrontation ain’t no conversation if you feel
هیچ مکالمه ای نیست بینتون

دانلود آهنگ شنیدنی Eminem به نام Soldier (Izzamuzzic Remix)

You’re in violation, any hesitation’ll get you killed
داری تخلف میکنی، کوچکترین تردید به کشتنت میده
If you feel it, kill it, you can conceal it, reveal it
اگه احساس کردی، بکشش، میتونی مخفیش کنی، فاشش کنی
Being reasonable will leave you full of bullets, pull it
منطقی بودن بدنتو پر از گلوله میکنه، ماشرو بکش
Squeeze it ’til its empty, tempt me, push me, pussies
انقد بزن تا خشاب خالی شه، وسوسم کنین، هلم بدین، ترسوها
I need a good reason to give this trigger a good squeeze
یا دلیل خوب برای چکوندن این ماشه نیاز دارم
I’m a soldier
من یه سربازم
These shoulders hold up so much
این شونهها خیلی تحمل کردن
They won’t budge, I’ll never fall or fold up
تکون نمیخورن، هیچوقت سقوط نمیکنم و جمع نمیشم
I’m a soldier
من یه سربازم
Even if my collar bones crush or crumble
حتی اگه ترقوههام بشکنن و خورد بشن
I will never slip or stumble
هیچوقت لیز نمیخورم و نمیافتم
I’m a soldier
من یه سربازم
These shoulders hold up so much
این شونهها خیلی تحمل کردن
They won’t budge, I’ll never fall or fold up
تکون نمیخورن، هیچوقت سقوط نمیکنم و جمع نمیشم
I’m a soldier
من یه سربازم
Even if my collar bones crush or crumble
حتی اگه ترقوههام بشکنن و خورد بشن
I will never slip or stumble
هیچوقت لیز نمیخورم و نمیافتم
I love pissin’ you off, it get’s me off
عاشق اینم که اعصابتو خورد کنم، حالنو جا میاره
Like my lawyers, when the fuckin’ judge lets me off
مثل وکلام، وقتی دارن قضاوت میکنن تا آزادم کنن
All you motherfuckers gotta do is set me off
هرکاری شما لعنتیا انجام میدین منو تو دردسر میندازه
I’m violatin’ all the motherfuckin’ bets be off
من همه شرطارو نقض میکنم
I’m a lit fuse, anything I do bitch is news
من یه فیوز روشنم،لعنتی هر کاری میکنم تو اخباره
Pistol-whippin’ motherfuckin’ bouncers 6’2″
کلت ۲.۶ اینچی
Who needs bullets? As soon as I pull it, you sweat bullets
کی به گلوله نیاز داره؟ همینکه بچکونم ماشرو، گلوله ها در میرن
An excellent method to get rid of the next bully
یه راه بی نظیر برای خلاص شدن از دست زورگوها
It’s actually better, ’cause instead of you murderin’
این خیلی بهتره، به جای کشتن تو
You can hurt ’em then come back again and kick dirt at ’em
میتونی بهشون آسیب بزنی، بعدش دوباره برگردی و بهشون کثافت بزنی
It’s like pourin’ salt in your wounds, assault and get sued
مثل اینه رو زخمت نمک بریزی، حمله و شکایت
You can smell the lawsuits as soon as I waltz in the room
به محض اینکه بری تو اتاق والتز، بوی وکلا رو حس میکنی
Everybody’s hearts just stop, they call the
لب همه میایسته، به پلیس زنگ میزنن
All you see is bitches comin’ out their halter tops
تنها چیزی که میبینی اینه که همه لباساشونو در میارن
Runnin’ and duckin’ at the Hot Rock’s parking lot،
تو پارکینگ میدون
You’ll all get shot, whether it’s your fault or not ’cause
همتون تیر میخورین، چه اشتباهی کرده باشین چه نه
I’m a soldier
من یه سربازم
These shoulders hold up so much
این شونهها خیلی تحمل کردن
They won’t budge, I’ll never fall or fold up
تکون نمیخورن، هیچوقت سقوط نمیکنم و جمع نمیشم
I’m a soldier
من یه سربازم
Even if my collar bones crush or crumble
حتی اگه ترقوههام بشکنن و خورد بشن
I will never slip or stumble
هیچوقت لیز نمیخورم و نمیافتم
I’m a soldier
من یه سربازم
These shoulders hold up so much
این شونهها خیلی تحمل کردن
They won’t budge, I’ll never fall or fold up
تکون نمیخورن، هیچوقت سقوط نمیکنم و جمع نمیشم
I’m a soldier
من یه سربازم
Even if my collar bones crush or crumble
حتی اگه ترقوههام بشکنن و خورد بشن
I will never slip or stumble
هیچوقت لیز نمیخورم و نمیافتم
I spit it slow so these kids know that I’m talkin’ to ’em
آروم تف میکنم تا بدونن دارم با اونا صحبت میکنم
Give it back to these damn critics and sock it to ’em
به این منتقدا برشون گردونین و بکنین تو حلقشون
I’m like a thug, with a little bit of ‘Pac influence
pacمن مثل یه اراذلم، به یه کمنفوذ
I spew it, and look how I got you bitches rockin’ to it
من بیرونش میکشم و میبینم که چجوری بهش ضربه میزنین
You motherfuckers could never do it like I can do it
شما لعنتیا هیچوقت جوری که من انجامش میدم نمیتونین انجامش بدین
Don’t even try it, you’ll look stupid, do not pursue it
حتی امتحانش نکن، احمق به نظر میرسی، دنبالش نکن
Don’t ever in your life try to knock the truest
هیچوقت تو زندگیت سعی نکن حقیقتو پنهان کنی
I spit the illest shit ever been dropped in two-inch
من بدترین چیزیو که تا به حال تو ۲ اینچ افتاده رو تف میکنم
So ticky-tock, listen as the sound ticks on the clock
تیک تاک، مثل صدای ساعت بهش گوش کنین
Listen to the sound of Kim as she licks on the cock
به صدای کیم که کیر ساک میزنه گوش کنین
Listen to the sound of me spillin’ my heart through this pen
به صدای قلبم که از این قلم بیرون میریزه گوش کنین
Motherfuckers know that I’ll never be Marshall again
لعنتیا میدونن من هیچوقت دوباره مارشال نمیشم
Full of controversy until I retire my jersey
پر از جنجالم تا وقتی بازنشته نشم
‘Til the fire inside dies and expires at 30
تا وقتی آتیش درونم خاموش بشه و از بین بره تو ۳۰ سالگی
And Lord have mercy on anymore of these rappers that verse me
و خدا به همه رپرا که منو دیس کردن رحم کنه
And put a curse on authorities, in the face of adversity
و در برابر ناملایمات، لعنت برشون بفرسته
I’m a soldier
من یه سربازم
These shoulders hold up so much
این شونهها خیلی تحمل کردن
They won’t budge, I’ll never fall or fold up
تکون نمیخورن، هیچوقت سقوط نمیکنم و جمع نمیشم
I’m a soldier
من یه سربازم
Even if my collar bones crush or crumble
حتی اگه ترقوههام بشکنن و خورد بشن
I will never slip or stumble
هیچوقت لیز نمیخورم و نمیافتم
I’m a soldier
من یه سربازم
These shoulders hold up so much
این شونهها خیلی تحمل کردن
They won’t budge, I’ll never fall or fold up
تکون نمیخورن، هیچوقت سقوط نمیکنم و جمع نمیشم
I’m a soldier
من یه سربازم
Even if my collar bones crush or crumble
حتی اگه ترقوههام بشکنن و خورد بشن
I will never slip or stumble
هیچوقت لیز نمیخورم و نمیافتم
Yo left, yo left, yo left, right, left

Yo left, yo left, yo left, right, left

Yo left, yo left, yo left, right, left

Yo left, yo left, yo left, right, left

♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬

به این آهنگ چه امتیازی میدهید؟

میانگین امتیاز : 4.3 / 5. تعداد آرا : 46

اولین نفری باشید که به این آهنگ امتیاز می دهید.

نظرات کاربران 👇 ( ❌پیام های حاوی الفاظ رکیک و توهین آمیز تایید نخواهد شد❌ )

4 نظر
نظر شما پس از تایید مدیر درج خواهد شد

 • Amirhossein Hashemi

  Soja cat یه موزیک جدید داده به نام paint the town red ممنون میشم داخل سایت قرار بدین

  11 ماه پیش پاسخ
 • ابوالفضل

  میشه لطفا کیفیت فلک این آهنگو تهیه کنین ممنون

  3 سال پیش پاسخ
  • admin در پاسخ به ابوالفضل

   پیدا نکردم

   لینک اسپاتیفای داشتین بفرستید

   3 سال پیش پاسخ
   • ابوالفضل در پاسخ به admin

    راستش منم پیدا نکردم

    مثل اینکه در اسپاتیفای قرار ندادن

    3 سال پیش پاسخ
برای دانلود آهنگها از کانال تلگرام لطفا عضو شوید ❤
عضویت ✔