دانلود آهنگ ریمیکس جدید Desiigner به نام Panda

دانلود آهنگ جدید Desiigner به نام Panda

Desiigner New Remix Panda

Panda (Kiko Franco & Kubski #Remix)

آهنگ فیلم John Wick: Chapter 3 – Parabellum (2019)

Desiigner

جهت دانلود آهنگ Panda با صدای Desiigner به ادامه مطلب مراجعه کنید …

متن آهنگ Adderall از Desiigner

♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬

This what they all been waitin’ for
این چیزیه که همه اونا منتظرش بودن
I guess so
فکر کنم
They been waitin’ for this shit for a long time didn’t they
اونا خیلی بخاطر این لعنتی صبر کردن ، نکردن؟!
I’ma give it everythin’ I got
میخوام هر چیزی که دارمو بدم
Ayo Dougie park that X6 around the corner
دوگی اون ایکس 6 رو حوالی اون گوشه پارک کن
Ayy I’m just feelin’ my vibe right now
هـــــی الان دارم حس و حالمو احساس میکنم
I’m feelin’ myself
دارم خودمو حس میکنم
Panda, Panda
پاندا ، پاندا
Panda, Panda, Panda, Panda, Panda
پاندا،پاندا،پاندا،پاندا،پاندا
I got broads in Atlanta
یه سری دختر تو آتنالنتا دارم
Twistin’ dope, lean, and the Fanta
رول کردن علف، لین )مشروب(، و نوشابه فانتا
Credit cards and the scammers
کارت های اعتباری و کلاه بردارا
Hittin’ off licks in the bando
سریع کلی پول از کار خلاف به دست میار یم
Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح
White X6 looks like a panda
ایکس 6 سفید مثل یه پانداس
Goin’ out like I’m Montana
جوری میرم بیرون انگار مونتانام
Hundred killers, hundred hammers
صد تا قاتل،با صد تا اصلحه سنگین
Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح
White X6, panda
ایکس 6 سفید ،پاندا
Pockets swole, Danny
جیبا پر پول ،دنی
Sellin’ bar, candy
مثل آبنبات مواد میفروشیم
Man I’m the macho like Randy
هی مرد من سرسختم مثل رندی
The choppa go Oscar for Grammy
میر یم واسه گرفتن اسکار و گرمی با هلیکوپتر
Bitch nigga pull up ya panty
فاحشه سیاه شرت زنونتو بکش بالا
Hope you killas understand me
امیدوارم بفهمید چی میگم
I got broads in Atlanta

دانلود آهنگ ریمیکس جدید Desiigner به نام Panda

یه سری دختر تو آتنالنتا دارم
Twistin’ dope, lean, and the Fanta
رول کردن علف، لین )مشروب(، و نوشابه فانتا
Credit cards and the scammers
کارت های اعتباری و کلاه بردارا
Hittin’ off licks in the bando
سریع کلی پول از کار خلاف به دست میار یم
Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح
White X6 looks like a panda
ایکس 6 سفید مثل یه پانداس
Goin’ out like I’m Montana
جوری میرم بیرون انگار مونتانام
Hundred killers, hundred hammers
صد تا قاتل،با صد تا اصلحه سنگین
Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح
White X6, panda
ایکس 6 سفید ،پاندا
Pockets swole, Danny
جیبا پر پول ،دنی
Sellin’ bar, candy
مثل آبنبات مواد میفروشیم
Man I’m the macho like Randy
هی مرد من سرسختم مثل رندی
The choppa go Oscar for Grammy
میریم واسه گرفتن اسکار و گرمی با هلیکوپتر
Bitch nigga pull up ya panty
فاحشه سیاه شرت زنونتو بکش بالا
Hope you killas understand me
امیدوارم بفهمید چی میگم
Hey
هی
Panda, Panda
پاندا ، پاندا
Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda, Panda
پاندا،پاندا پاندا پاندا پاندا پاندا پاندا پاندا
I got broads in Atlanta
یه سری دختر تو آتنالنتا دارم
Twistin’ dope, lean, and the Fanta
رول کردن علف، لین )مشروب(، و نوشابه فانتا
Credit cards and the scammers
کارت های اعتباری و کلاه بردارا
Wake up Versace shit, life Desiigner
از خواب بیدار میشم مثل ورساچی آشغال، طراح زندگیم شدم
Whole bunch of lavish shit
کلی ولخرجی میکنم
They be askin’ ’round town who be clappin’ shit
خیلیا توی شهر بعد از این آهنگ در موردم حرف میزنن
I be pullin’ up stuff in the Phantom ship
کلی دختر بلند میکنم با ماشین مدل فانتوم
I got plenty of stuff of Bugatti whip look how I drive this shit
کلی هم با بوگاتیم بلند کردم . ببین چطوری این لعنتیو میرونم
Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح
White X6, killin’ on camera
ایکس 6 سفید ، دیونه کننده اس جلو دوربین
Pop a Perc, I can’t stand up
یه قرص انداختم بالا، نمی تونم وایسم
Gorilla, they come and kill you with bananas
گوریل، میان و با موز هاشون میکشنت
Four fillas, they finna pull up in the Phantom
چهار نفر، قراره بشینن تو فانتوم
Know niggas, they come and kill you on the camera
اینو بدون، میان و میکشنت جلوی دوربین
Big Rollie, it dancin’ bigger than a Pandie
الماس های ساعت رولکسم که میدرخشن بزرگتر از پاندان
Go Oscar for Grammy, bitch pull up your panty
بریم اسکار و گرمی بگیریم، فاحشه شرت زنونتو بکش بالا
Fill up I’ma flip it, I got bitches pull up and they get it
کلی مواد بر میدارم و سودمو دوبرابر میکنم، دخترا میان پیشم، چیزی که میخوانو میدم
I got niggas that’s countin’ for digits
آدمایی دارم که میشینن برام پولامو میشمارن
Say you make you a lot of new money
میگی که کلی پول درمیاری
Know some killers pull off and they in the Wraith
یه سری قاتل سوار رولز رویس میان
CDG, they pull off and they kill the Bape
دنبال رویات باش، همه لباس خفن داریم
Call up Phillip-Phillip, gon’ fill the bank
مثل فیلیپ بنکس، حسابمو پر میکنم
Niggas up in the bank, we gon’ drill the bank
رفقا میریم که بانکو با دریل سوراخ کنیم
Fuck we gon’ kill the bank, get it
لعنتی میخوایم بانکو خالی کنیم، بفهم
I got broads, yea I get it
من دختر دور و ورم دارم آه دارم
I get cards yea I shitted
کار ت اعتباری دارم
This how I live it
ابنجوری زندگی میکنم
Did it all for a ticket
همه اینارو بخاطر پول انجام دادم
Now Flex drop bombs when he spin it
الان فلکس میترکونه وقتی آهنگو پخش میکنه
And Bobby gon’ trend it
و بابی هم پخشش میکنه
Jeff The Don doin’ business
جف کارامو درست میکنه
Zana Ray fuckin’ up shit and she doin’ her bidnezz
زونا ری کارشو میکنه
I be gettin’ to the chicken
منم کیلو کیلو کوکایین میگیرم
Countin’ to the chicken
کلی پول میگیرم
And all of my niggas gon’ split it
و بین رفیقام تقسیمش میکنم
Panda, Panda
پاندا ، پاندا
Panda, Panda, Panda, Panda, Panda
پاندا،پاندا،پاندا،پاندا،پاندا
I got broads in Atlanta
یه سری دختر تو آتنالنتا دارم
Twistin’ dope, lean, and the Fanta
رول کردن علف، لین )مشروب(، و نوشابه فانتا
Credit cards and the scammers
کارت های اعتباری و کلاه بردارا
Hittin’ off licks in the bando
سریع کلی پول از کار خلاف به دست میار یم
Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح
White X6 looks like a panda
ایکس 6 سفید مثل یه پانداس
Goin’ out like I’m Montana
جوری میرم بیرون انگار مونتانام
Hundred killers, hundred hammers
صد تا قاتل،با صد تا اصلحه سنگین
Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح
White X6, panda
ایکس 6 سفید ،پاندا
Pockets swole, Danny
جیبا پر پول ،دنی
Sellin’ bar, candy
مثل آبنبات مواد میفروشیم
Man I’m the macho like Randy
هی مرد من سرسختم مثل رندی
The choppa go Oscar for Grammy
میر یم واسه گرفتن اسکار و گرمی با هلیکوپتر
Bitch nigga pull up ya panty
فاحشه سیاه شرت زنونتو بکش بالا
Hope you killas understand me
امیدوارم بفهمید چی میگم
I got broads in Atlanta
یه سری دختر تو آتنالنتا دارم
Twistin’ dope, lean, and the Fanta
رول کردن علف، لین )مشروب(، و نوشابه فانتا
Credit cards and the scammers
کارت های اعتباری و کلاه بردارا
Hittin’ off licks in the bando
سریع کلی پول از کار خلاف به دست میار یم
Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح
White X6 looks like a panda
ایکس 6 سفید مثل یه پانداس
Goin’ out like I’m Montana
جوری میرم بیرون انگار مونتانام
Hundred killers, hundred hammers
صد تا قاتل،با صد تا اصلحه سنگین
Black X6, Phantom
ایکس 6 مشکی،شبح
White X6, panda
ایکس 6 سفید ،پاندا
Pockets swole, Danny
جیبا پر پول ،دنی
Sellin’ bar, candy
مثل آبنبات مواد میفروشیم
Man I’m the macho like Randy
هی مرد من سرسختم مثل رندی
The choppa go Oscar for Grammy
میر یم واسه گرفتن اسکار و گرمی با هلیکوپتر
Bitch nigga pull up ya panty
فاحشه سیاه شرت زنونتو بکش بالا
Hope you killas understand me
امیدوارم بفهمید چی میگم
Panda, Panda
پاندا ، پاندا
Panda, Panda, Panda, Panda, Panda
پاندا،پاندا،پاندا،پاندا،پاندا

♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬♫♬

آهنگهای Desiigner

پخش آنلاین آهنگ دانلود آهنگ با کیفیت 320

  • آهنگ
  • ۵ بهمن ۱۳۹۸
  • 17,462 بازدید
  • 1 نظر

نظرات کاربران 👇

1 نظر
نظر شما پس از تایید مدیر درج خواهد شد

  • Danial assadsins

    عالیه

    2 سال پیش پاسخ 40
🎵دانلود آهنگ ها از تلگرام 🎵
عضویت